Pas onderwijsadvies biedt scholen en ouders psychologisch onderzoek, advies en begeleiding op maat. Pas onderwijsadvies wil het onderwijs zo passend mogelijk maken. Passend bij de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling. Afstemming tussen school en ouders is daarbij heel belangrijk.

Pas staat voor:

  • Pedagogisch adviesbureau Schuiteman
  • Het passend maken van het onderwijsaanbod
  • Onderwijsadvies op maat

 

Pas onderwijsadvies biedt de volgende diensten:

  • Psychologisch en didactisch onderzoek
  • Consultatieve leerlingbegeleiding
  • Onderwijsbegeleiding
  • Interim IB
  • Coaching